1 Yleiset ehdot

Näissä käyttö- ja tilausehdoissa kuvaamme sopimusehdot, joita sovelletaan www.leposleepguide.com-sivuston ja -sovelluksen (jäljempänä ”Sivusto”) käyttöön sekä kaikkiin asiakkaiden Sivuston kautta tekemiin tilauksiin, jotka koskevat Sleep Academy Oy:n (y-tunnus 3324060–9) (jäljempänä ”Sleep Academy”) tuotteita.
Tarjoamme Sivuston palvelut alla eriteltyjen käyttö- ja tilausehtojen mukaisesti (jäljempänä ”Ehdot”). Käyttämällä Sivuston palveluita ja/tai tilaamalla niiden kautta saatavilla olevia tuotteita vahvistat, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt sekä sitoutunut näihin Ehtoihin rajoituksetta.
Sivustolta ostettuihin tuotteisiin (jäljempänä ”Tuotteet”) sovelletaan näitä Ehtoja sekä soveltuvaa Suomen lainsäädäntöä.

2 Yksityisyys ja tietosuoja

Käsittelemme henkilötietojasi eri tarkoituksia varten oheisen tietosuojaselosteen sekä alla olevien periaatteiden mukaisesti. Rekisterinpitäjänä on Sleep Academy.

2.1. Yleiset oikeudet

Sinulla on voimassa olevan lainsäädännön nojalla seuraavat oikeudet:
– pääsyoikeus: sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi edellyttäen, että tietojen antaminen ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin;
– vastustamis- ja rajoittamisoikeus: sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä;
– siirto-oikeus: sinulla on oikeus saada henkilötietosi siirretyksi itsellesi tai kolmannelle teknisten mahdollisuuksien rajoissa;
– valitusoikeus: sinulla on oikeus valittaa toimivaltaiselle viranomaiselle, jos henkilötietojasi on käsitelty tietosuojaselosteen tai kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti;
– lisäksi sinulla on oikeus olla yhteydessä Sleep Academyyn koskien henkilötietojen käsittelyä.

2.2. Rekisteröitynyt käyttäjä

2.2.1. Tilin luominen

Rekisteröitymällä Sivustolle ja luomalla asiakastilin (jäljempänä ”Asiakastili”) henkilötietojasi käsitellään sopimuksen luomiseksi sinun ja Sleep Academyn välille sekä Asiakastilin ylläpitämiseksi.

Mikäli et luovuta rekisteröitymisen yhteydessä vaadittuja henkilötietoja, Asiakastiliä ei voida tehdä.

Ainoastaan Sleep Academy ja sen yhteistyökumppanit, jotka toimittavat Sleep Academylle toimitus-, IT- tai maksualustoja koskevia palveluita, käsittelevät henkilötietojasi, jotka liittyvät Asiakastilin luomiseen ja ylläpitämiseen. Yhteistyökumppaneille toimitetaan henkilötietoja ainoastaan siltä osin, kuin palveluntarjoamisen kannalta on välttämätöntä.

Tämän kohdan mukaisen tarkoituksen toteuttamiseksi henkilötietojasi käsitellään siihen saakka, kunnes poistat Asiakastilin, tai Suomen lainsäädännön edellyttämä säilytysaika tai mahdollinen määräaika tuomioistuimessa ratkaistavien riitojen aloittamiseksi umpeutuu, sen mukaan, kumpi määräaika päättyy myöhemmin.

2.2.2. Tuotearvostelut
Lisäämällä tuotearvostelun hyväksyt, että nimesi, arviointi sekä arvostelut koskien Tuotteita julkaistaan Sivustolla.
Tuotearvostelut poistetaan Sivustolta ainoastaan, mikäli kyseinen Tuote ei enää kuulu valikoimaamme.
2.3. Kaupalliset tiedotteet ja uutiskirjeet

Mikäli haluat vastaanottaa kaupallisia tiedotteita ja uutiskirjeitä koskien tarjouksia ja tuotekampanjoita, hyväksyt, että Sleep Academy käsittelee henkilötietojasi, jotka olet antanut rekisteröitymis- tai tilauslomakkeella mukaan lukien maantieteellinen sijaintisi ja tilaushistoriasi.

Sleep Academy käsittelee henkilötietojasi, jotta voimme lähettää sinulle sopivia ja ajankohtaisia kaupallisia tiedotteita ja uutiskirjeitä. Sleep Academy voi tehdä erilaisia profilointeja perustuen antamiisi tietoihin analysoidakseen, millaisista tuotteista ja palveluista olisit kiinnostunut ja lähettääkseen sinulle sopivia kaupallisia tiedotteita.

Henkilötietojasi, jotka liittyvät kaupallisten tiedotteiden ja uutiskirjeiden lähettämiseen, käsittelee ainoastaan Sleep Academy ja yhteistyökumppanimme, jotka varmistavat IT-järjestelmien ja sähköpostialustojemme toimivuuden. Yhteistyökumppaneille toimitetaan henkilötietoja ainoastaan siltä osin, kuin palvelun tarjoamisen kannalta on välttämätöntä.

Henkilötietojasi käsitellään kaupallisten tiedotteiden ja uutiskirjeiden lähettämistä varten ainoastaan siihen saakka, kunnes peruutat hyväksyntäsi niiden vastaanottamiseen tai peruutat tilauksesi koskien uutiskirjeitä. Tieto hyväksynnän tai tilauksen peruuttamisesta säilytetään pyynnön asianmukaiseksi toteuttamiseksi.


3 Henkilökohtainen käyttö

Sivustolla tarjoamamme Tuotteet ja palvelut sekä mahdolliset näytteet on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön.

4 Immateriaalioikeudet

Kaikki Sivuston tiedot ja sisältö mukaan lukien muttei rajoittuen tavaramerkit, logot, tekstit, grafiikat, kuvakkeet, kuvat, äänitteet, data ja ohjelmisto sekä niiden järjestys (jäljempänä ”Sisältö”) ovat Sleep Academyn, sen yhteistyökumppaneiden ja lisenssinmyöntäjien omaisuutta ja niitä suojataan Suomen ja muun soveltuvan kansainvälisen sääntelyn mukaisesti. Sisältöjä ei saa käyttää ilman nimenomaista etukäteistä kirjallista suostumustamme.

5 Hinnoittelu

Sivuston hinnat ilmoitetaan euroina ja ne sisältävät arvonlisäveron. Sleep Academy varaa oikeuden muuttaa hintojaan ilmoittamalla tästä asiakkailleen Sivustolla tai muilla tavoin.

6 Käyttäjän vastuu

Käyttäessäsi Sivustoa sinun tulee noudattaa näitä Ehtoja sekä ohjeita, joita julkaisemme Sivustolla. Sinun tulee aina noudattaa lakia sekä hyvää tapaa ja käytäntöjä. Sinulla ei ole oikeutta muuttaa Sivustoa tai sen Sisältöä tai palveluita, jotka esitetään Sivustolla eikä sinulla ole oikeuta millään tavalla heikentää tai vaarantaa tämän Sivuston toimivuutta. Mikäli huolimattomuudella tai tahallisuudella loukkaat näiden Ehtojen velvoitetta, olet velvollinen korvaamaan kaikki vahingot, joita tästä voi aiheutua Sleep Academylle, sen yhteistyökumppaneille tai lisenssinantajille.

7 Linkitykset kolmansien osapuolten sivustoille

Emme vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöistä, jotka on linkitetty Sivustolle tai Sivustolta. Sivustolla esitetyt linkit on lisätty ainoastaan käytännöllisyyssyistä, eivätkä ne ole Sleep Academyn tai sen yhteistyökumppaneiden suosituksia tuotteista tai palveluista. Kolmansien osapuolten sivustoille johtavien linkkien käyttäminen tapahtuu omalla vastuullasi. Sinun tulee aina huolellisesti perehtyä niiden sivustojen yleisiin ehtoihin ja tietosuojaselosteeseen, joilla vierailet.

8 Vastuunrajoitus

Sleep Academy ei ole missään olosuhteissa vastuussa (sopimuksen, laiminlyönnin tai muun syyn johdosta) Sivuston käyttöön liittyvistä keskeytyksistä tai virheistä. Sleep Academy ei anna takuita Tuotteiden käytön vaikutuksista uneesi tai muihin hyvinvointiisi vaikuttaviin seikkoihin.
Sleep Academy ei ole vastuussa missään olosuhteissa a) toiminnan keskeytyksestä; b) tietojensiirtoon liittyvistä toimitusongelmista, korruptoitumisesta, tuhoutumisesta tai muista muutoksista; c) menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat muille sivustoille johtavista linkityksistä; d) tietokoneviruksista, järjestelmävirheistä tai muista toimintahäiriöistä, jotka johtuvat muille sivustoille johtavista linkeistä; e) epätäsmällisyyksistä tai virheellisistä tiedoista; tai f) tapahtumista, jotka ovat kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella.
Sleep Academy ei ole vastuussa mistään epäsuorista, erityisistä, sattumanvaraisista tai seuraamuksellisista vahingoista (mukaan lukien tulonmenetykset) Sivustoon tai sen käyttöön liittyen (tai Sivuston käytön rajoituksesta) riippumatta siitä perustuuko toiminta sopimukseen, laiminlyöntiin tai muutoin.

9 Immateriaalioikeuksiin liittyvät valitukset

Kaikki Sivuston sisältö, kirjeenvaihto ja markkinointimateriaali, jota käytetään Sivuston markkinoimiseksi kolmansien osapuolten sivustoilla, on Sleep Academyn omaisuutta. Sisällön uudelleenjulkaisu miltään osin on kiellettyä. Sinulla on kuitenkin oikeus tehdä kopioita tai tulostaa Sisältöä Tuotteiden henkilökohtaista käyttöäsi varten.

10 Korvausvelvollisuus

Näiden Ehtojen mukaisesti hyväksyt, että korvaat, puolustat ja suojelet meitä sellaisilta vahingoilta, kuluilta tai menetyksiltä sekä asianajokuluilta, jotka johtuvat kolmannen osapuolen vaatimuksesta, joka perustuu sinun rikkomukseesi koskien näitä Ehtoja.

11 Riidanratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä.
Mikäli osapuolet eivät saa ratkaisua näistä Ehdoista johtuvaa riitaa sovinnollisesti osapuolten välisin neuvotteluin, asia ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa. Mikäli kyse on Sleep Academyn, sen yhteistyökumppaneiden tai lisenssinantajien immateriaalioikeuksien loukkaamisesta, Sleep Academy voi edellä mainitusta poiketen hakea turvaamistointa myös muussa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.
Mikäli välillämme on riita koskien näiden Ehtojen mahdollista kohtuuttomuutta, kukin osapuoli voi viedä asian kotipaikkansa perusteella määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Kuluttajana sinulla on myös mahdollisuus viedä erimielisyys kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan sinun tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

12 Yleiset ehdot

Nämä Ehdot, mukaan lukien siinä viitatut muut ehdot, käsittävät koko sopimuksen sinun ja Sleep Academyn välillä koskien Sivuston ja Tuotteiden käyttämistä ja niiden sisältöä.
Sleep Academylla on oikeus muuttaa ja tarkentaa näitä Ehtoja milloin tahansa julkaisemalla muutokset Sivustolla ja ilmoittamalla muutosten päivämäärä. Mikäli katsomme näiden muutosten olevan olennaisia, lähetämme muutoksista sinulle erillisen sähköposti-ilmoituksen. Kaikki muutokset Ehtoihin tulevat voimaan välittömästi niiden julkaisemisen jälkeen. Jatkamalla Sivuston käyttöä muutosten voimaantulon jälkeen hyväksyt tehdyt muutokset. Varaamme oikeuden perua minkä tahansa oikeuden, joka on myönnetty näiden Ehtojen nojalla. Sinulla on velvollisuus noudattaa mitä tahansa muutoksia niiden voimaantulosta lukien mukaan lukien mahdollinen Sivuston käytön lopettaminen.
Nämä Ehdot eivät muodosta yhteistyösuhdetta tai mitään muuta kumppanuutta sinun ja Sleep Academyn tai sen yhteistyökumppanien välille. Jos jotain näiden Ehtojen kohtaa on pidettävä pätemättömänä lain, asetuksen tai määräyksen vastaisuuden vuoksi, tällaisen kohdan pätemättömyys ei millään tavalla vaikuta muiden kohtien voimassaoloon. Tällöin Ehtoja on muutettava siten, että pätemättömän kohdan alkuperäinen tarkoitus toteutuu.

13 Ylivoimainen este

Sleep Academy ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai velvoitteiden rikkomisesta, jotka johtuvat Sleep Academyn tai sen yhteistyökumppanien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista mukaan lukien muttei rajoittuen lakot, sodat, kansalliset hätätilat, terrorismin uhka tai terroristiset teot, ympäristölliset tai ilmastolliset poikkeustilat, kolmannen osapuolen virhe ja internetyhteyksien ongelmat. Mikäli ylivoimainen este ilmenee, siitä aiheutuvat viivästykset pyritään poistamaan mahdollisimman pian.

LepoSleepguide – ainutlaatuisesti Sinun parhaaksesi

Tilaa uutiskirjeemme ja saat ensimmäisenä tärkeitä uutisia ja päivityksiä.