Lepo Sleepguide metodin taustalla olemme me, Henri ja Jenni Tuomilehto.  Yli 20 vuoden ajan olemme hengittäneet unta.  Tavoitteenamme on koko ajan ollut unen merkityksen esille tuominen tietoisuuden lisäämisen kautta. Ja etenkin, käytännön tasolla, kaikkien uniongelmaisten ihmisten auttaminen.

Henri on yli 20 vuoden ajan tutkinut unta, unen vaikutuksia terveyteen ja ennen kaikkea sitä, kuinka ihminen itse voi parantaa nukkumistaan ja jopa olemassa olevia unihäiriöitä. Jenni toimii väitöskirjatutkijana aiheenaan ”uni ja väsymys työyhteisöissä.”

Yhdessä olemme perustaneet vuonna 2010 Oivauni uniklinikat, joista me laajensimme Pohjoismaiden suurimman uniklinikkaverkoston kattamaan kahdeksan paikkakuntaa Suomessa. Olemme myös auttaneet perustamaan unitoimintaa ulkomailla, mm. Kuwaitiin, Kiinaan ja useisiin Euroopan maihin.

Uniklinikoissa hoidetaan pääsääntöisesti hankalista ja pitkäaikaisista unihäiriöistä kärsiviä potilaita. Taustalla on usein vuosia tai jopa kymmeniä vuosia jatkuneet uniongelmat. Mutta ei kukaan mene terveenä nukkumaan ja herää seuraavana aamuna kroonisessa unihäiriössä. Jotain tapahtuu. Kyse on prosessista.

Olemme jo usean vuoden pohtineet, mitä matkan varrella oikein tapahtuu. Me nimittäin näemme kaikki meidät ihmiset uiskentelemassa unen ja jaksamisen suppilossa. Suppilon yläosassa uiskentelee ihmiset, joilla menee erinomaisesti. He nukkuvat ja jaksavat hyvin. Mitä alemmaksi suppilossa mennään, sitä enemmän ilmenee haasteita nukkumisessa ja jaksamisessa. Me olemme viettäneet 15 vuotta aikaa suppilon pohjalla.

Meidän kiinnostuksemme kohteena on ollut selvittää ja tunnistaa tekijät, jotka johtavat huonosta yöstä pitkittyneeseen uniongelmaan, unihäiriöiden syntyyn. Uni-valve järjestelmä on ihmisen monimutkaisin järjestelmä ja siksi se on herkkä reagoimaan. On siis täysin normaalia nukkua välillä huonoja yötä. Jokaisen meistä. Mutta miksi sitten täysin normaalista elämään kuuluvasta tilanteesta eli että, kun nukumme yön tai pari huonosti, muodostuu pitkäaikainen ongelma.

Taustalla on yli 20 vuoden ainutlaatuisen monipuolinen käytännön ja tieteellinen kokemus uneen ja unilääketieteeseen liittyen. Hankalien unihäiriöiden hoidosta huippu-urheilijoiden valmennukseen ja työssäkäyvien ihmisten opastukseen.

Tämä matkamme unen parissa on toiminut erinomaisena oppaanamme. Olemme havainneet muutaman kriittisen tekijän, jotka mielestämme ovat erityisen merkittäviä tekijöitä huonon nukkumisen synnyssä.

Tietoisuuden puute. Unesta puhutaan, mutta monet perusasiat ovat edelleen hämärän peitossa. Aika harva meistä tietää esimerkiksi mistä uni muodostuu ja miten sitä säädellään. Ymmärryksen puute helposti johtaa ahdistumiseen nukkumisisesta. Ja unen suhteen, ahdistuneisuus, on kaiken pahan alku.

Tunnistamisen vaikeus. Uni näyttää usein hyvin epämääräisenä. Onhan ihminen tiedoton nukkuessaan. Ja etenkin, kun unessa alkaa esiintymään haasteita, tuo epämääräisyys lisääntyy ja muuttuu helposti ahdistavaksi kokonaisuudeksi. Mietimme taukoamatta mielessämme, miksi nukumme huonosti. Yritämme parhaamme mukaan löytää loogista selitystä siinä kuitenkaan usein onnistumatta. Kukaan ei tahallaan nuku huonosti, vaan taustalla on aina jokin syy. Ennen kuin saamme tuon syyn korjattua, pitää se tunnistaa. Pitää olla ymmärrys, mistä kaikki johtuu. Toki, on myös tärkeää tunnistaa mahdolliset elimelliset unihäiriöt, kuten esimerkiksi uniapnea ja levottomat jalat oireyhtymä.

Toteutus.  Luemme kaikki mahdolliset univinkit mediasta ja saamme neuvoja tutuiltamme. Noudatamme niitä, mutta nukkumisemme on edelleen huonoa. Niin jaloja kuin tarkoitusperät näissä ovat, niin tällaiset vinkit ja ohjeet ovat hyvin yleisluonteisia. Todennäköisyys, että ne koskettavat tai sopivat juuri sinulle, on olematon. Ja koska, emme ole varmoja mitä olemme tekemässä, meidän on vaikeaa olla riittävän pitkäjänteisiä muutoksessamme.

Olet ymmälläsi, et tiedä mistä aloittaa ja nukkumisen parantuminen tuntuu liian vaikealta tai suurelta vuorelta kiivettäväksi. Ajattelet, että nukkumisesi on niin huonoa, että sitä ei voi parantaa koskaan. Epätoivosta luovuttamiseen. Näiden haasteiden kautta unesta on tullut monelle hyvin negatiivinen asia. Asia, joka ahdistaa, turhauttaa, ärsyttää ja jopa pelottaa.

Ratkaisu. Olemme luoneet teille kaikille unestaan kiinnostuneille ihmisille tarkoitetun valmennuksen paremman nukkumisen tavoitteluun edistämään parempaa elämää.

Lepo Sleepguide on systemaattinen, yksilöllinen univalmennusmetodi. Metodi perustuu 5T:n periaatteeseen; tietoisuuteen, tunnistamiseen, tunnustamiseen, tavoitteeseen ja toteutukseen.

5T – tiedosta (paremmin), tunnista (tilanne), tunnusta (rehellisesti), toteuta (omatoimisesti) ja (aseta) tavoite – näiden työkalujen avulla luoda positiivinen, vuorovaikutteinen ja empaattinen yhteys ihmisiin, jotka ovat kiinnostuneita omasta hyvinvoinnistaan. Aikaansaada pysähtyminen itsetutkiskeluun ja -pohdiskeluun johtaen rehellisiin oivalluksiin. Motivoinnin kautta omatoimiseen tekemiseen tavoitteena parempi uni ja sitä kautta, mitä itse kukin meistä kokee itselleen ja elämälleen tärkeäksi.

Tietoisuuden lisäämisessä on elintärkeää ymmärtää unen fysiologinen säätelymekanismi. Ihminen nukkuu kolmasosan elämästään. Ainoa toiminto, mitä teemme enemmän, on hengittäminen. Tässä kontekstissa, saako uni sitä arvostusta ja vaalimista mikä sille kuuluu? Metodimme tähtää ymmärryksesi lisäämiseen, kuinka voit tukea näitä säätelymekanismeja omilla valinnoillasi ja tekemisilläsi. Ja toisaalta, mitä tulee välttää. Sudenkuopat ja esteet.

Lepo Sleepguiden tärkein työkalun, unianalyysi, kartoittaa yksityiskohtaisesti sinun unesi. Saat tarkan arvion ja palautteen nukkumisestasi. Heikkoudet, haasteet ja toisaalta, vahvuudet.

Hyvinvointi ja energisyys pidemmällä syntyy tasapainosta kuormituksen ja palautumisen välillä. Tämä prosessi elää koko ajan, mutta pidemmällä aikavälillä siinä tulisi olla tasapaino, hallinnan tunne. Kuormituksen tunnistaminen on myös elintärkeässä roolissa.

Menetelmämme mukaisesti, unianalyysi auttaa sinua tunnistamaan, mutta ennen kaikkea tunnustamaan oma unesi ja tilanteesi. Vain oman tilanteen tunnustamisen kautta olet valmis muutokseen ja toisaalta, se auttaa myös asettamaan järkevät päämäärät omalle valmennukselle.

Elämäntapamuutoksen suurin haaste on sen pysyvyys. Hyvän alun jälkeen muutoksesta ei tulekaan pysyvää. Elämäntapaa. Tavoitteen asettaminen valmennukselle toimii motivaattorinasi ja seurantavälineenä valmennuksen aikana. Tavoite, jotain mikä on juuri sinulle tärkeää.

Unianalyysin avulla luodaan myös perusta valmennuksesi toteutuksella. Tunnistat oman unesi – sen haasteet ja vahvuudet. Ilman ongelman tunnistamista on mahdoton lähteä mitään korjaamaan, saatikka onnistua siinä. 

Unianalyysin palautteen perusteella saat täsmällisiä tehtäviä ja perusteluita juuri niihin unen osa-alueisiin, jotka ovat sinun haasteitasi. Toisaalta tunnistamme myös unesi vahvuudet ja voimme käyttää niitä hyödyksi valmennuksessasi.

Tavoitteenamme on rakentaa ja kehittää sinun ajatusmalliasi nukkumisesta. Tunnistat oman unesi, opit oleelliset taidot nukkumisesi parantamiseksi ja ymmärrät, miten unta säädellään ja kuinka nukkumista voi oikeaoppisesti tukea omilla valinnoilla.

Valmennusmetodi kehittää ja vahvistaa nukkumista, sekä samalla opastaa parempaan kuormituksen ja palautumisen tasapainon hallintaan. Päätavoitteina edistää hyvää energisyyttä ja jaksamista paremmalla nukkumisella. Parempaa elämää.

Aina ajatellaan, että jos nukun hyvin, olen päivällä virkeä. Me ajattelemme, jos olen päivällä virkeä, nukun hyvin.

Hyvä uni rakennetaan jo aamusta. Kukaan ei voi pakottaa itseään uneen ja pahimmillaan illasta tulee ahdistava. Ahdistuneisuus uneen liittyen on kaiken pahan alku. Puhtaasti iltaan painottuvat univinkit ovat siis yliarvostettuja.

Hyvässä nukkumisessa ei ole kyse tuurista vaan todennäköisyydestä. Vireystilan hallinnasta. Jos olet aamulla ja päivällä liikkeellä hyvällä sykkeellä ja energisyydellä, vireystilasi laskee automaattisesti iltaan kohden. Olet juuri luonut mahdollisuuden hyvään uneen. Iltarutiineilla viimeistellään aikaansaannos.

Uni olkoon supervoimasi.

Henri ja Jenni

Henri Tuomilehto

Olen Henri Tuomilehto, yksi harvoja työkseen unihäiriöpotilaita hoitavia lääkäreitä maailmassa. Jo 20 vuoden ajan olen tutkinut unta, unen vaikutuksia terveyteen ja ennen kaikkea sitä, kuinka ihminen itse voi parantaa nukkumistaan ja jopa olemassa olevia unihäiriöitä.

Vastaanotollani on käynyt tuhansia potilaita. Minulle on myönnetty unilääketieteen erityispätevyys. Minua kiinnostaa auttaa kaikkia ihmisiä saavuttamaan jotain parempaa parantuneen nukkumisen kautta. Elämäntapana.

Huippu-urheilussa olen työskennellyt muun muassa NHL-joukkue Columbus Blue Jacketsissa. Minut on valittu sadan terveysalan vaikuttajan joukkoon Suomessa 2018. Olen aiemmin kirjoittanut kirjan ”Nukkumalla Menestykseen”. Kirjani valittiin FitAwardsin vuoden 2020 Hyvinvointikirjaksi.

Uni on supervoima. Nukkuminen on ominaisuus, jota voi kehittää & vahvistaa – Uni vaikuttaa terveyteemme enemmän kuin haluamme uskoa.

Hyvälaatuinen uni on tärkein yksittäinen palautumisen ja jaksamisen lähde. Uni määrittelee myös aivotoimintamme ja käyttäytymisemme. Huono nukkuminen aiheuttaa merkittävää työ- ja toimintakyvyn alentumista ja ennustaa sairauspoissaoloja.

Vuosien hurja määrä tietoa, taitoa ja kokemuksia ja ennen kaikkea polttava halu auttaa.

Lisääntyvä väsymyshaaste on globaali. Tavoitteenani on vaikuttaa ja koskettaa ihmisiä eri tasoilla, ennen kuin tilanne eskaloituu hankaliin unihäiriöihin tai uupumukseen.

Haluan auttaa ihmisiä saavuttamaan tarvittavan energiatason, jotta heillä riittää virtaa heille tärkeisiin asioihin. Mikä se kullekin on. Uni määrittelee kaiken.

Samalla edistää yhteiskunnallisesti ja yritysmaailmassa ihmisten työ- ja toimintakykyä paremmalla riskien tunnistamisella ja ennaltaehkäisevällä omalla toiminnalla. Elämäntapana.

Haluan opastaa ja saada ihmiset motivoitumaan voimaan hyvin muutoinkin kuin pohjakosketuskokemuksen kautta.

”Haastan itseäni siihen ajatukseen, että onko kaikkien pakko uupua?” 

LepoSleepguide – ainutlaatuisesti Sinun parhaaksesi

Tilaa uutiskirjeemme ja saat ensimmäisenä tärkeitä uutisia ja päivityksiä.